Stress

Den højt begavede medarbejder drives af at gøre en forskel – for opgaveløsningen, for virksomheden, for samfundet, for kunden etc. Når opgaven opleves meningsfuld, går den højt begavede medarbejder all-in. Engagementet er højt, der eksekveres hurtigt og sikkert. Medarbejderen leverer høj kvalitet og kan nå meget på kort tid. Mange højt begavede medarbejdere trives med at arbejde på denne måde.

MEN den højt begavede medarbejdere, der over længere tid oplever, at en spændende opgave afløses af den næste, eller har omfangsrige opgaver, der løber over en længere periode, skal være opmærksom på, at kroppen kan få brug for en pause før hovedet. Ellers risikerer de at køre med fuld fart lige ind i muren.

Løsningen er sjældent at få de højt begavede medarbejdere til at tage den med ro eller sætte ambitionsniveauet ned – at engagere sig mindre. For så risikerer den højt begavede medarbejder at havne i en anden grøft, nemlig den ligeså alvorlige stressform ”bore-out”.

Den højt begavede medarbejder har brug for at kunne gå all-in og engagere sig i meningsfulde opgaver. Men medarbejderen har samtidig brug for at lære at trykke på stop-knappen i rette tid, at tage en passende pause, inden medarbejderen igen går all-in og løber afsted i høj hastighed.