Højt begavede børn i daginstitutionen

Foredrag

Ønsker I at øge jeres viden om børn med høj intelligens, så er et foredrag måske noget for jer. Foredrag holdes for både medarbejder- og forældregrupper.

Et foredrag kunne f.eks. handle om:

  • Hvad er intelligens – og hvad er intelligens ikke?
  • Kendetegn – hvordan spotter man det højt begavede barn?
  • Hvilke potentialer og udfordringer knytter sig til høj intelligens?
  • Hvad hjælper man det højt begavede barn til at trives?

Et foredrag varer 1½-2 timer – alt efter hvad der passer jer bedst.

Pris: 12.000 kr. (excl. moms og kørsel)

Temadag / workshop

En temadag eller workshop klæder jer på til at identificere de højt begavede børn og giver jer konkrete redskaber til, hvordan I kan tilrettelægge dagligdag og aktiviteter, så engagementet og trivslen styrkes hos de højt begavede børn.

En temadag / workshop sammensættes som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, konkrete redskaber og faglige drøftelser om jeres pædagogiske arbejde med daginstitutionens samlede børnegruppe.

En temadag / workshop varer 4 – 6 timer (inkl. pauser) – alt efter hvad der passer jer bedst.

Pris: 20.000 kr. (excl. moms og kørsel)

Supervision

Hvis I ønsker sparring på det daglige pædagogiske arbejde med de højt begavede børn i jeres daginstitution, er supervision måske noget for jer. For at sikre en fælles basisviden og et fælles sprog om højt begavede børn indledes et supervisionsforløb oftest med enten et foredrag eller en temadag / workshop.

I forlængelse af dette tilrettelægges forløbet med en kombination af observation af det pædagogiske arbejde og 1:1 sparring med den enkelte medarbejder om, hvordan det pædagogiske arbejde kan styrkes i den helt konkrete dagligdag.

Supervision kan kobles på én nøglemedarbejder, som herefter kan udbrede viden og erfaringer til resten af personalegruppen, eller supervision kan kobles på en større eller mindre gruppe af medarbejdere i daginstitutionen.