Pas på ikke at overse de højt begavede generalister.

Mange tror, at de højt begavede medarbejdere kun er at finde blandt virksomhedernes specialister. Men der findes naturligvis også højt begavede generalister, og disse kan bidrage med noget helt særligt til din virksomhed.

De højt begavede generalister lærer hurtigt at forstå specialisternes fagsprog og kan på kort tid sætte sig ind i vidt forskellige specialer / fagområder (uden selv at blive specialist). De er derfor gode til at bygge bro mellem virksomhedens specialist-områder. Den højt begavede generalist er god til at tænke ud af boksen og spotte nye muligheder, f.eks. se hvordan to specialer kan opnå yderligere indbyrdes synergier, eller hvis disse ubemærket har udviklet sig til at modarbejde hinanden.

Desværre overses både de højt begavede specialister og de højt begavede generalister ofte i traditionelle ansættelsesforløb.