Desværre oplever mange højt begavede elever, at undervisningen i skolen ikke udfordrer dem.

Hvis din skole har brug for inspiration eller hjælp til at identificere og udfordre de 10% højest begavede elever (som i gennemsnit udgør 2-3 elever i hver klasse), så hjælper jeg gerne – f.eks. gennem foredrag, workshops eller supervision. Kontakt mig på pla@anspor.dk eller ring på 41318317, hvis du vil høre mere.

Ung til ung om høj begavelse

Jeg har haft 3 unge, som til dagligt går i 8. klasse, i praktik i en uge. Opgaven var at kommunikere til unge om høj begavelse. Det er der kommet en ny hjemmeside ud af, som giver unge mulighed for at finde og dele viden om høj begavelse.

På hjemmesiden kan højt begavede unge skrive til andre unge om livet som højt begavet. På den måde er det håbet, at siden med tiden vil vokse til at blive en god informationskilde for unge, der søger viden om, hvad det betyder at være højt begavet, og hvordan livet som højt begavet opleves af andre unge.

Jo flere unge der har lyst til at bidrage til hjemmesiden desto bedre bliver den. Så hvis du kender en ung, der er højt begavet, så må du meget gerne fortælle ham eller hende om hjemmesiden.

Du finder siden her www.anspor.dk/ungtilung