Højt begavede elever i skolen

Foredrag

Ønsker I viden om elever med høj intelligens, så er et foredrag måske noget for jer. Foredrag holdes for både medarbejder- og forældregrupper.

Et foredrag kunne f.eks. handle om:

  • Hvad er intelligens – og hvad er intelligens ikke?
  • Kendetegn – hvordan spotter man den højt begavede elev?
  • Hvilke potentialer og udfordringer knytter sig til høj intelligens?
  • Hvad hjælper man den højt begavede elev til læring og trivsel?

Et foredrag varer 1½-2 timer – alt efter hvad der passer jer bedst.

Pris: 12.000 kr. (excl. moms og kørsel)

Temadag / workshop

En temadag eller workshop klæder jer på til at identificere de højt begavede elever og til at tilrettelægge undervisningen, så engagementet, læringen og trivslen styrkes hos de højt begavede elever.

En temadag / workshop sammensættes som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, konkrete redskaber og faglige drøftelser om jeres pædagogiske og didaktiske tilgange i undervisningen af højt begavede elever.

En temadag / workshop varer 4 – 6 timer (inkl. pauser) – alt efter hvad der passer jer bedst.

Pris: 20.000 kr. (excl. moms og kørsel)

Supervision

Hvis I ønsker sparring i undervisning af højt begavede elever, så er supervision måske noget for jer. For at sikre en fælles basisviden og et fælles sprog om højt begavede elever, indledes et supervisionsforløb oftest med enten et foredrag eller en temadag / workshop.

I forlængelse af dette tilrettelægges forløbet med en kombination af observation i undervisningen og 1:1 sparring med den enkelte medarbejder om hvordan denne kan styrke sin tilgang til de højt begavede elever i undervisningen.

Supervision kan kobles på én nøglemedarbejder, som herefter kan udbrede viden og erfaringer til resten af personalegruppen, eller supervision kan kobles på en større eller mindre gruppe af medarbejdere på skolen.