Hastighed…

Skruer du op for hastigheden, når du ser videoer eller lytter til podcast? Eller gør dine børn?

Er det ok, eller er det bedre for din indlæring at holde tempoet nede?

For højt begavede personer kan det være svært at holde fokus og bevare koncentrationen, hvis hastigheden i input bliver for lav. Den øgede arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed giver kapacitet til at opfange og lagre flere informationer hurtigere. Mange højt begavede personer vælger derfor at øge hastigheden, når de tilegner sig ny faglig viden fra videoer og podcast.

I denne artikel (som ikke specifikt handler om høj intelligens) kan du læse mere om, hvordan hastigheden i input påvirker indlæringen. Kort fortalt er konklusionen, at det er muligt at lære næsten det samme på den halve tid.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/acp.3899

Den højt begavede hjerne

Denne artikel giver en enkel men informativ beskrivelse af, hvordan den højt begavede hjerne skiller sig ud fra den normalt begavede hjerne.

https://oakcrestacademy.org/how-gifted-brains-function/…

Den giver svar på, hvorfor de højt begavede børn og voksne har nogle helt særlige kognitive styrker:

Håndtere, bearbejde og analysere store mængder af information

– Hurtigt overskue kompleksitet og træffe stærke beslutninger

– Opfange og forstå selv små nuancerede signaler fra omverdenen

Den giver både svar på, hvor højt begavede personer kognitivt er ens, og hvordan hjernes plasticitet samtidig betyder, at højt begavede personer (og alle andre) ikke bliver gode til det samme, men opnår forskellige færdigheder.

Artiklen forklarer også, hvordan de kognitive styrker kan give benspænd, indtil man som højt begavet lærer at håndtere sin kognitive kapacitet og strukturere sine arbejdsmetoder. Dette er blandt andet en rigtigt vigtig opmærksomhed i undervisning af højt begavede børn i skolerne.