8 årig – med tanker som en 11 årig og følelser som en 5 årig.

Vidste du, at højt begavede børn kan udvikle sig asynkront i forhold til deres alder? Et højt begavet barn kan i nogle situationer virke gammelklog og reflekteret, for pludselig i andre situationer at virke langt mere umodent end sine jævnaldrende kammerater.

Dette er en vigtig opmærksomhed i familien, i dagtilbud og i skolen, for ellers er der desværre stor risiko for at det højt begavede barn misforstås.

Hvis din skole eller daginstitution vil blive bedre til at spotte, forstå og hjælpe de højt begavede børn, så kan jeg bookes til et foredrag, en temadag eller et sparringsforløb.