MYTE 1:

Høj intelligens og sociale kompetencer er hinandens modsætninger

Mange tror, at personer, der er virkeligt gode til noget, er tilsvarende dårlige til noget andet.
Mange tror, at personer, der er knivskarpe intelligensmæssigt er udfordrede socialt.

DET ER SIMPELTHEN IKKE RIGTIGT. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er en af de største og mest sejlivede myter og misforståelser, der eksisterer om høj intelligens. I mit arbejde møder jeg denne misforståelse om ikke hver dag, så i hvert fald hver uge.

TVÆRTIMOD er det sådan, at personer med høj intelligens har et særligt godt udgangspunkt for at udvikle meget stærke sociale kompetencer.

Personer med høj intelligens lærer hurtigt, forstår nuancer og husker informationer. Hvis deres fokus og interesse er rettet mod relationer og sociale interaktioner bliver de derfor let rigtigt dygtige indenfor dette felt.

Personer med høj intelligens kan have en særlig evne til følelsesmæssigt og nærmest intuitivt at sætte sig i en andens sted og forstå personens følelser og oplevelser.

Personer med høj intelligens kan have en særlig evne til at navigere i komplekse sociale situationer, fordi de er gode til at tænke abstrakt og reflektere over deres egen og andres adfærd

Personer med høj intelligens kan med udgangspunkt i deres evne til at indsamle informationer og opfatte sammenhænge og mønstre have en særlig forståelse for sociale interaktioner og andre personers perspektiver.

HVORFOR OPSTÅR MYTEN?
I mediebilledet præsenteres vi som hovedregel for høj intelligens hos personer, der samtidig med den høje intelligens også har nogle sociale udfordringer knyttet til en diagnose som f.eks. autisme.

Nogle personer med høj intelligens (men slet ikke alle) kan være mere optagede af at lære og udforske specifikke interesser end af at opbygge sociale relationer og forståelse for andre mennesker. Personer med høj intelligens bliver ligesom alle andre mennesker bedst til det de kaster deres interesse på.

Personer med høj intelligens kan have en tendens til at udfordre status quo, tænke ud af boksen, og komme hurtigt frem til konklusioner. Det betyder, at andre mennesker ikke altid kan følge dem eller forstå deres kommunikation. Det handler mere om manglende opmærksomhed på løbende at tilpasse sin kommunikation til sin målgruppe end om en manglende social intelligens.

Hvis du er interesseret i at dykke ned i forskningen på området,
så kan du f.eks. læse mere her:

A meta-analysis of the relationship between emotion recognition ability and intelligence
A meta-analytic review of emotional intelligence in gifted individuals: A multilevel analysis