MYTE 2:

Humanister har ikke en høj intelligens – høj intelligens hører alene til indenfor matematik og naturvidenskab.

Mange tror, at høj intelligens handler om at være god til matematik og naturvidenskab.
Mange tror som konsekvens af dette, at personer, der har deres styrke indenfor de humanistiske fag, ikke har en høj intelligens.

DET ER SIMPELTHEN IKKE RIGTIGT. Denne myte er så udbredt og så ødelæggende, at den er skyld i, at mange personer med høj intelligens aldrig selv opdager deres høje intelligens.

INTELLIGENS ER IKKE KNYTTET TIL FAG. Intelligens er meget mere grundlæggende end det:

”Intelligens er en meget generel mental evne, som blandt andet involverer evnen til at resonere, planlægge, løse problemer, tænke abstrakt, forstå komplekse ideer, lære hurtigt og lære af sine erfaringer.” (Gottfredson 1998).

Personer med en høj intelligens findes indenfor alle fag.

Lad mig nævne nogle måder, hvorpå en høj intelligens kan komme til udtryk indenfor f.eks. de professioner, som arbejder med mennesker:

Personer med høj intelligens har et stort overblik, de lagre store mængder af information, og de er gode til at genkende mønstre i adfærd. Dette sætter dem i stand til at reagere tidligt på tegn på mistrivsel eller at opdage de tidlige tegn på, at en situation er på vej til at eskalere.

Personer med høj intelligens har en evne til at tænke kritisk, kreativt og til hurtigt at spotte afledte konsekvenser. Det sætter dem i stand til at finde effektive måde at håndtere vanskelige situationer og til at designe løsninger, der passer til den enkelte persons specifikke behov.

Personer med høj intelligens er af natur fleksible og tilpasningsdygtige i interaktioner med andre mennesker. De er født med en evne til at forstå andre mennesker, aflæse signaler og tilpasse deres interaktion til situationen.

Personer med høj intelligens lærer hurtigt, de er åbne for nuancer og for modsatrettede perspektiver. De opsamler gennem livet en stor viden om deres fag, om redskaber og metoder knyttet til deres fag og om emner, der ligger i periferien af deres fag. Dette gør dem i stand til at gennemskue komplekse problemstillinger, identificere nye løsninger og sætte retningen for udviklingen af den faglige indsats.  

HVORFOR OPSTÅR MYTEN?
Der kan være flere grunde til, at denne myte opstår. En af grundene, tror jeg, er, at intelligens ikke i sig selv er synlig, den bliver først synlig f.eks. gennem de resultater, en person skaber. Resultater, der skabes indenfor de naturvidenskabelige fag, er ofte mere konkrete, mere objektivt identificerbare og mere direkte overførbare til en persons præstation, end resultater der skabes indenfor de humanistiske fag. Indenfor de humanistiske fag findes der ofte ikke kun ét facit, resultater kan være under udvikling over længere tid, ligesom resultater kan være sværere at lede tilbage til en specifik situation eller person.