Hvordan kan indsatser til børn og unge MED angst eller depression karakteriseres som tidlige indsatser?

Ville en tidlig indsats ikke nærmere være karakteriseret ved, at den sætter ind før problemet opstår, fremfor at blot at behandle symptomerne på problemet?

Socialstyrelsen i Danmark har netop på deres hjemmeside offentliggjort en rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd med 14 indsatser til at sætte tidligt ind for at hjælpe børn og unge med angst eller depression.

Undersøgelser viser, at ca. 40% af alle højt begavede børn oplever perioder med mistrivsel i løbet af deres skoletid. Angst og depression er nogle af måderne denne mistrivsel kommer til udtryk.  

Tidlig indsats er godt  – men for de højt begavede børn handler tidlig indsats ikke om gode måder at håndtere eller komme af med angst og depression. En tidlig indsats ville være at identificere, anerkende, rumme og udfordre de højt begavede børn i skolerne – denne løsning er udover at være langt billigere også langt bedre for alle – for børnene, for familierne, for skolerne og for samfundet.