Det er sørgelig læsning…

Selvom svaret fra Børne- og Undervisningsministeriet og Pernille Rosenkrantz-Theil ikke overrasker mig, så er det bare noget andet at se det der sort på hvidt, at de højt begavede børn fuldstændig overses i skolesystemet… Samt at der fejlagtigt sættes lighedstegn mellem de højt begavede elever og talenterne i skolen.

Der er i samfundet stort fokus på problemstillinger som skoleværing, mistrivsel i skolen, frafald fra ungdomsuddannelser, samt ensomhed og psykiske lidelser blandt børn og unge. Samtidig overses det, at mange højt begavede børn netop havner i disse situationer, fordi de ikke identificeres, anerkendes, rummes og udfordres i det danske skolesystem.

Så kære politikere, det er på tide, at vi som samfund forholder os til, at høj intelligens ikke er en smut vej til succes i livet – ofte tværtimod.

Så kære kommuner og skoler ræk ud og få hjælp til at identificere og hjælpe de højt begavede elever på jeres skoler.

Så kære uddannelsesinstitutioner, det er vigtigt at undervise fremtidens lærere, pædagoger, socialrådgivere mm. i de udfordringer og potentialer der knyttet til en høj intelligens.