Højt begavet – balancen i livet

Mange højt begavede personer ved ikke selv, at de er højt begavede – nogle lever i lykkelig uvidenhed, mens andre lever i U-lykkelig uvidenhed.

Fælles for alle højt begavede personer er dog, at de lever i en (bevidst eller ubevidst) søgen efter at finde den rette balance: Imellem på den ene side at følge sig selv, og på den anden side at tilpasse sig samfundets rammer. Jo højere intelligens desto større øvelse er denne balance ofte.

En afgørende faktor i at opnå den nævnte balance er, om den højt begavede person overhovedet er bevidst om, at muligheden for en sådan balance eksisterer – eller om personen tror, at målet er at passe 100% ind i flertallets fællesskaber. Risikoen er nemlig, at det højt begavede barn eller den højt begavede voksne kan komme til at konkludere, at de er ”forkerte”, fordi de har svært ved at finde sig tilpas i de rammer, som flertallet ser som de rigtige: Den rigtige adfærd, de rigtige valg, det man bør gøre. Konsekvensen bliver i værste fald, at den højt begavede kastes ud i en helt anden og endnu sværere balanceøvelse, nemlig balancen på kanten af samfundet.