Højt begavede ledige – dem har vi ikke mange af i vores kommune…

… en del kommuner tror, at de højt begavede ledige særligt findes i de kommuner, der ligger nær storbyerne, tæt på universiteterne og i landets rige kommuner.

Jeg tror, at de ledige, som er blandt de 10% højest begavede dansker, findes i alle landets kommuner.

Billedet viser den geografiske fordelingen af Mensas medlemmer i 2017 (kilde: www.mensa.dk). Hvis de 2% mest intelligente danskere er ligeligt fordelt på tværs af Danmark, mon så ikke også at de 10% højest begavede er det?