Hver 3. højt begavede barn overses af PPR.

At forstå, se og udfordre højt begavede børn er en af nøglerne til inklusionsindsatsen i dagtilbud og skole – her er er stort menneskeligt og økonomisk potentiale, som idag er overset med store negative konsekvenser for barnet, familien og samfundet.

https://www.berlingske.dk/samfund/hvert-tredje-hoejt-begavede-barn-bliver-overset-i-skolen-i-stedet-opfattes