De højt begavede elever er
ofte usynlige i skolen

Der findes nemlig 4 typer af underydere blandt højt begavede børn:

1. Elever, som mere eller mindre bevidst har valgt at rette deres fokus på at passe ind i fællesskabet. For dem er det vigtigste at være som deres kammerater. Som konsekvens af dette undertrykker de og skjuler deres intelligensmæssige potentialer.

2. Elever, der delvist finder sig i at deltage i en undervisning, der ikke matcher dem fagligt. De er frustrerede og utålmodige. De finder deres egne måder at gøre skoledagen tålelig – det kan være som klassens klovn eller ved at drille andre.

3. Elever, der har givet op på skolen. De er sure på de voksne, på sig selv og på hele systemet. Deres skoledag går med at vente på at de kan gå hjem igen. I mellemtiden trækker de sig ind i sig selv eller opfører sig afvisende overfor undervisningen. De vil bare være i fred og have skoledagen overstået.

4. Elever der klarer sig fint i skolen. Set fra lærerens synspunkt præsterer eleven i toppen af det, der kan forventes af en flittig og dygtig elev. I virkeligheden er eleven god til at levere lige præcis det læreren forventer, intet mere, intet mindre. Eleven udfordres ikke og udvikler sig ikke nævneværdigt.