Visual spatial learners

Spændende læsning om tilgangen til læring hos højt begavede børn og voksne. Jeg hæfter mig særligt ved forskellen på, om personen lærer lineært eller i sammenhænge (som et spindelvæv). Artiklen giver et godt indblik i en af grundene til, at højt begavede elever ikke automatisk klarer sig godt i skolen.

Mod manges forventning er høj begavelse nemlig ikke en smut vej – hverken til en uddannelse eller til succes i livet.

https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-talents/the-visual-spatial-learner/