Podcast

I denne podcast kan du høre om høj begavelse, hvordan og hvorfor højt begavede børn og voksne risikerer at blive misforstået.

Gem podcasten til en dag, hvor du har god tid. Den varer 1 time, men din tid er givet godt ud, både hvis du vil lære mere om høj begavelse helt generelt, og hvis du interesserer dig mere speifikt for sammenhængen mellem høj begavelse og diagnoser/psykisk sårbarhed.