Når flertallet har mest ret

I denne periode hvor jeg interviewer højt begavede ledige, er jeg flere gange stødt på højt begavede personer, som oplever, at kolleger og ledere ikke forstår – og dermed heller ikke forstår at drage fordel af – at den højt begavede person ofte er hurtig til at ræsonnere og på kort tid kan gennemskue selv meget komplekse problemstillinger.

Flere af de højt begavede ledige har gennem livet, helt fra den tidlige barndom, stået i situationer, hvor deres ræsonnementer er blevet forkastet af omgivelserne – af kammerater, lærere, familie etc. Det har betydet, at flere af de højt begavede ledige kæmper med et lavt selvværd, fordi de indtil langt op i voksenlivet oprigtigt har troet, at det er dem selv, der er galt på den, og at de simpelthen ikke forstår ligeså meget som andre mennesker.