MYTE 4:

Generalister har ikke høj intelligens – høj intelligens findes kun blandt specialister

MANGE TROR, at høj intelligens handler om at være meget skarp til noget meget specifikt – at være specialist.
MANGE TROR som konsekvens af dette, at generalister ikke har en høj intelligens – og at høj intelligens ikke er relevant i generalisternes arbejdsopgaver.

DET ER SIMPELTHEN IKKE RIGTIGT. Denne myte er skyld i at mange arbejdspladser overser og går glip af stærke kompetencer i de stillinger som er helt essentielle for at binde forretningen, organisationen og specialerne sammen.

INTELLIGENS ER IKKE KNYTTET TIL FAG. Intelligens er meget mere grundlæggende end det.

HØJT BEGAVEDE SPECIALISTER har ofte en dybdegående viden om deres fagområde. De lærer hurtigt nyt og forstår let at omsætte deres nye viden direkte i opgaveløsningen. De forstår komplekse koncepter og problemstillinger hurtigere end andre. De identificerer sammenhænge og mønstre, som andre måske ikke ser. De har evnen til at tænke abstrakt, at forudse og forstå potentielle udfordringer, at tænke ud af boksen og identificere nye løsninger. De formår at minimere risici, optimere effektiviteten og finde innovative løsninger på vanskelige problemer.

HØJT BEGAVEDE GENERALISTER har ofte en stor metodisk værktøjskasse og en bred vifte af viden, som går på tværs af forskellige fag. De lærer hurtigt nyt og forstår let at omsætte deres nye viden direkte i opgaveløsningen. De forstår komplekse koncepter og problemstillinger hurtigere end andre. De identificerer sammenhænge og mønstre, som andre måske ikke ser. De har evnen til at tænke abstrakt, at forudse og forstå potentielle udfordringer, at tænke ud af boksen og identificere nye løsninger. De formår at minimere risici, optimere effektiviteten og finde innovative løsninger på vanskelige problemer.

Ja, du læste rigtigt. Den højt begavede specialist og den højt begavede generalist har grundlæggende de samme kognitive kompetencer. Kompetencer som er essentielle både i specialist-stillinger og i generalist-stillinger. Forskellen ligger i hvilken faglig retning de vælger for deres arbejdsliv – baseret på deres personlige og faglige interesser og præferencer.

HVORFOR OPSTÅR MYTEN?
Mange tror, at personer med en høj intelligens er karakteriserede ved at de er ”kloge”. Den danske ordbog definerer det at være klog, som at have en stor viden og forstå at bruge denne viden fornuftigt. Specialisters store viden er som regel meget konkret, iøjnefaldende og identificerbar. Generalisternes store viden kan derimod, set udefra, forekomme mere processuel, personbåret, diffus og uidentificerbar.

Specialister er typisk succesfulde på en måde, hvor andre let kan identificere deres resultater. Generalister derimod er ofte mest succesfulde i deres job, når de på en næsten ubemærket måde formår at hjælpe andre til at skabe synlige resultater.