Usynligt intelligent som højt uddannet

Hvis man er højt uddannet, er man da ikke USYNLIGT intelligent?

Når man beskæftiger sig med udfordringer og potentialer hos de højt begavede ledige, er det vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem færdigheder og intelligens.

Uddannelse styrker personens færdigheder indenfor et givent felt. Intelligens derimod påvirker, hvor let en person har ved at tilegne sig de nye færdigheder. En vigtig opmærksomhed i den forbindelse er, at færdigheder er synlige, mens intelligens forbliver usynlig.

Jeg møder jævnligt personer med en høj uddannelse, som ikke opfatter sig selv som værende blandt de 10% højest begavede, selvom de italesætter mange af de udfordringer og potentialer, som kan følge af at være højt begavet. Sandsynligvis er disse personer USYNLIGT intelligente.