Skolevægring og ledighed

En række sociale problemstillinger relaterer sig til høj begavelse på tværs af velfærdsområderne. Udfordringer knyttet til høj begavelse ses nemlig ofte hos hele familien og kommer til udtryk på forskellig vis hos familiens medlemmer.

På den positive side har børn og voksne med høj intelligens masser at byde på, når de trives og ses, som dem de er.

Netop dette gør udfordringerne knyttet til høj begavelse til et oplagt tema for sociale indsatser og sociale investeringer. Der kan nemlig opnås en stor menneskelig og økonomisk effekt gennem en forholdsvis afgrænset indsats.