Ikke alle trives med mange år i den samme stilling

Ikke alle trives med mange år i den samme stilling eller med at følge en stringent karrierevej gennem arbejdslivet. Nogle mennesker skifter spor – nogle starter deres arbejdsliv i én retning for efter nogle år at skifte fuldstændig kurs og lave noget helt andet.

Mange virksomheder og HR-professionelle ser korte ansættelser eller utraditionelle karriereveje som røde advarselslamper i en rekrutteringssituation.

Denne video fortæller, hvorfor man roligt skal slukke for de røde advarselslamper, når en højt begavet kandidat fremviser et CV med en utraditionel og ustringent karrierevej.

Denne video fortæller, hvordan ambition og dedikation til jobbet/faget fører til naturlige skift i faglige interesser for den højt begavede medarbejder.

Denne video fortæller, hvilke 3 kompetencer de højt begavede medarbejdere styrker, når de søger forandring og nye udfordringer:

1) Innovationskraft – nye stærke ideer opstår i koblingen mellem fagområder/interesseområder

2) Hurtigt sætte sig ind i nyt stof – rutine i at bevæge sig udenfor comfort-zone, at starte fra bunden og dykke dybt ned i ukendt stof

3) Tilpasningsevne – at skifte position og rolle, fleksibelt at tilpasse sig nye arbejdssituationer.