Hvorfor er det svært at fortælle andre, at man har en høj intelligens?

Jeg har spurgt 3 højt begavede personer, hvorfor de er tilbageholdende med at fortælle, at de har en høj intelligens. Det er der kommet denne lille video ud af med gode pointer og relevante refleksioner (varighed ca. 4 min.).

De 3 personer er ved deres deltagelse i videoen ikke kun med til at udbrede vigtige informationer om høj intelligens. De er samtidig med til at bryde tabuet, ved at stå frem og sætte ord på de oplevelser, som de deler med rigtigt mange andre højt begavede personer. TAK FOR DET.