Højt begavet og ordblind

Nogle mennesker har den (mis)forståelse, at hvis en person er ordblind, så kan personen ikke være højt begavet. Det kan nemlig være svært at forstå, at en person på samme tid kan have en indlæringsvanskelighed og have utroligt let ved at lære.

I praksis kan dette have en dobbelt negativ konsekvensen for personen:

1. Ordblindhed skygger for, at personen bliver oplevet som højt begavet.

2. Høj begavelse skygger for, at personens ordblindhed bliver opdaget.

Dette har naturligvis ofte store konsekvenser for personens relation til uddannelse og arbejdsmarked.