De højt begavede ledige er ikke et tema, der fylder meget i Danmark hverken i debatten eller i forskningen. Hvis man kigger ud over landets grænser, f.eks. til Holland, USA og Canada er der dog viden og inspiration at hente om de højt begavede voksne – og deres relation til arbejdsmarkedet. Jeg glæder mig til at læse denne stak bøger, som i ugens løb er kommet med posten.