Intro

ANSPOR formidler viden om de udfordringer og potentialer, der knytter sig til høj begavelse hos børn, unge og voksne.

Mange tror…

at personer med en høj intelligens er i en luksus-situation, der giver dem en lang række fordele – at høj intelligens er en smutvej til succes i livet.

at personer med en høj intelligens er ressourcestærke personer, som ikke har brug for en særlig indsats men sagtens kan klare sig selv.

at højt begavede personer kun udgør en lille brøkdel af befolkningen, og ikke er repræsenteret i gruppen af personer, som oplever sociale- og beskæftigelsesmæssige udfordringer.


Faktum er…

at de højt begavede børn, unge og voksne udgør 10% af befolkningen. De kommer fra alle samfundslag, og de bor på tværs af hele landet.

at mange højt begavede personer på et tidspunkt i deres liv oplever sociale-, sundheds- eller beskæftigelsesmæssige udfordringer som konsekvens af deres høje intelligens. De oplever, at deres intelligens spænder ben for dem – og gennem livet har givet dem flere problemer end fordele.

På denne hjemmeside kan du finde informationer om højt begavede børn, unge og voksnes udfordringer og potentialer, ligesom du kan finde informationer om, hvordan ANSPOR kan hjælpe både dig, der er højt begavet, og dig der som fagperson ønsker viden om høj begavelse.