Højt begavet – Kan du finde balancen?

Hvis du er blandt de 10% højest begavede, så oplever du sandsynligvis jævnligt situationer, hvor du balancerer mellem på den ene side at kunne være dig selv – med de udfordringer og potentialer, der følger med en høj intelligens – og på den anden side at passe ind i samfundets rammer, f.eks. på arbejdspladsen.

Ved at blive opmærksom på de situationer, hvor du utilsigtet kommer til at modarbejde dig selv, kan du komme et skridt tættere på at finde den balance, hvor du som højt begavet kan trives i arbejdslivet.

Du kan stadig nå, at tilmelde dig det digitale netværksmøde “Stop med at spænde ben for dig selv i arbejdslivet”.