Høj begavelse og indlæringsvanskeligheder

Vidste du, at højt begavede elever (ligesom andre elever) kan have indlæringsvanskeligheder?

Denne kombination af gode forudsætninger for læring og indlæringsvanskeligheder kan have en dobbelt negativ konsekvensen for eleven:

1. Indlæringsvanskeligheden skygger for, at eleven bliver identificeret som højt begavet

2. Høj begavelse skygger for, at elevens indlæringsvanskeligheder identificeres

Højt begavede elever, der ikke har indlæringsvanskeligheder, men er i mistrivsel, kan også udvise symptomer og adfærd, som ligner symptomerne på ADHD og autisme.

Eksperter anbefaler, at man i undervisningen af højt begavede elever med diagnoser tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i elevens akademiske styrker, og hertil kobler de justeringer, som eleven har brug for i relation til diagnosen.

Ved at identificere de højt begavede elever og indføre selv mindre justeringer i tilgangen til deres undervisning, kan der opnås en stor menneskelig og økonomisk effekt. Netop dette gør udfordringerne knyttet til høj begavelse til et oplagt tema for sociale indsatser og sociale investeringer.