Høj begavelse og diagnoser

Det er tankevækkende så ofte de højt begavede voksne, jeg taler med, har en diagnose med i bagagen. Jeg hører om stress, depression, udbrændthed, angst, ADHD, ADD, Autisme og ordblindhed. Jeg hører om personer, der bliver (fejl)diagnosticeret for siden at blive bekræftet i, at den pågældende diagnose ikke passer på dem. Jeg hører om tvangsfjernelser, alkoholisme, cutting, ensomhed og skoleværing.

Samstemmende fortæller disse personer om, hvordan de ikke er blevet set, mødt og anerkendt. Hvordan de altid har følt sig lidt forkerte, som om de ikke passede ind i de rammer, som andre mennesker anså for de rigtige.

Dette er på den ene side en noget nedslående melding at starte efterårsferien på.

Det positive budskab med mit opslag er dog, at vi lige foran næsen på os har en virkelig effektfuld nøgle til at løse en hel række af de udfordringer, som vi som samfund kæmper med. Løsninger der vil gavne de 10% af befolkningen (altså ca. 580.000 personer), der er blandt de højest begavede, og som mange af dem oplever udfordringer knyttet til deres høje intelligens.