Det er tankevækkende, hvor meget adfærden hos børn med høj begavelse og børn med ADHD ligner hinanden.

Hvis det højt begavede barn mistrives, kan symptomerne på høj begavelse få en intensitet og karakter, der kan være svære at skelne fra symptomerne på ADHD.

Ved at identificere de højt begavede elever og indføre selv mindre justeringer i tilgangen til deres undervisning, kan der opnås en stor menneskelig og økonomisk effekt.

Her kan du læse mere:

https://www.sengifted.org/post/adhd-and-children-who-are-gifted