Jeg bliver nødt til at dele dette billede – som jeg har lånt fra en helt anden kontekst.

Billedet indkapsler nemlig for mig essensen af den udfordring og det potentiale, der knytter sig til høj begavelse.

Billedet kan illustrere, hvordan højt begavede børn, unge og voksne med selv mindre målrettede indsatser kan løftes fra ”fragile to agile”.

Billedet kan vise, hvordan den virksomhed, der ansætter en højt begavet medarbejder (som ofte overses i ansøgerfeltet, f.eks. pga. et ustringent CV), vil opnå faglige input og et innovationspotentiale, der kan styrke virksomhedens rejse fra ”fragile to agile”.

Endelig kan billedet også vise, hvordan samfundet gennem nye øjne på det sociale område vil kunne reducere antallet af ”fragile” børn, unge og voksne og opnå en langt større samfundsmæssig sammenhængskraft – og reducere de sociale udgifter markant.

Nogle gange findes inspirationen og løsningerne andre steder, end der hvor vi plejer at kigge. ANSPOR kan hjælpe med at finde nye løsninger på sociale problemstillinger, eller med at gå nye veje, når du ansætter medarbejdere til din virksomhed.

Figuren i dette oplæg kommer fra Innovisor